Wimpex Dębica - płatki ziemniaczane. Oferujemy szeroki wybór płatków ziemniaczanych. Wimpex Dębica - płatki ziemniaczane. Oferujemy szeroki wybór płatków ziemniaczanych. Wimpex Dębica - płatki ziemniaczane. Oferujemy szeroki wybór płatków ziemniaczanych.
Płatki ziemniaczane s± produktem znanym i stosowanym od wielu lat w różnych gałęziach przetwórstwa, jako dodatek uszlachetniaj±cy, niezbędny w wielu produkowanych asortymentach przetworzonej żywno¶ci.
Od bardzo dawna stosowano dodatek ziemniaków jako szczególny, naturalny "ulepszacz" pieczywa powoduj±cy znaczne wydłużenie okresu jego ¶wieżo¶ci.
Wykorzystuj±c - jako łatwiejsze w użyciu - produkty przetwórstwa ziemniaczanego można stosować skrobię ziemniaczan±, grys oraz płatki ziemniaczane.
Z tych trzech produktów zdecydowanie najkorzystniejsze jest stosowanie płatków ziemniaczanych bowiem:
- produkowane s± z ugotowanych ziemniaków i nie ma obawy występowania nawet ¶ladów obcego smaku
- gotowanie w procesie technologicznym gwarantuje najwyższ± "czysto¶ć" mikrobiologiczn±
- odbudowa struktury ugotowanego ziemniaka wymaga dodania pięciokrotnego dodatku wody w stosunku do ilo¶ci płatków (1 kg płatków + 5 kg wody)

Szczególnie ta ostatnia wła¶ciwo¶ć - stopień rekonstytucji 1 do 6 - daje zdecydowan± przewagę nad innymi produktami, których wskaĽnik jest zdecydowanie niższy, a w przypadku skrobi ziemniaczanej wynosi zaledwie 1 do 2.
Dlatego stosowanie płatków ziemniaczanych zdecydowanie podwyższa wydajno¶ć pieczywa (przypiek) - dodatek 3% płatków ziemniaczanych w stosunku do m±ki daje w efekcie ponad 7% wzrostu wydajno¶ci,
a także skraca czas fermentacji o 20 - 30 %.
Tak uzyskane pieczywo jest bardziej pulchne i dłużej ¶wieże.

Również i dzisiaj coraz więcej zakładów piekarniczych interesuje się stosowaniem płatków ziemniaczanych, aby poza wymiernym zmniejszeniem kosztów produkcji, uzyskać lepszy smak i przedłużyć ¶wieżo¶ć a szczególnie gdy chc± nadać pieczywu ponownie jego tradycyjne lub regionalne walory.
Dodatek płatków ziemniaczanych można stosować do wypieków wykonywanych według aktualnych Państwa receptur uwzględniaj±cych użycie również różnego rodzaju polepszaczy.
Firma jest w posiadaniu wielu gotowych receptur na zastosowanie płatków ziemniaczanych w piekarnictwie, które chętnie udostępnimy odbiorcom płatków ziemniaczanych.
Poniżej podajemy jedn± z nich.

Chleb wiejski

A. Opis
Chleb wiejski produkowany jest na kwasie uzyskanym metod± fermentacji wielofazowej, z dodatkiem drożdży i płatków ziemniaczanych, w bochenkach o różnych kształtach, fermentuj±cych na deskach,
w koszyczkach lub w formach.

B.Receptura
1. M±ka żytnia typ 720 od 30,00 do 50,00 kg
2. M±ka pszenna typ 750 od 50,00 do 70,00 kg
3. Sól biała od 1,20 do 1,50 kg
4. Drożdże od 1,00 do 1,50 kg
5. Płatki ziemniaczane 3,00 kg
6. M±ka do posypywania desek i koszyczków 1,00 kg
7. Olej do smarowania form 0,30 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0.5 kg 0.8 kg 1.5 kg
1. Bochenki fermentuj±ce na deskach 142,0 142,5 143,0
2. Bochenki fermentuj±ce w koszyczkach 142,5 143,0 143,5
3. Bochenki fermentuj±ce w formach 143,0 143,5 144,0

Chleb żytni wileński

A. Opis
Chleb żytni wileński produkowany jest na kwasie uzyskanym metod± fermentacji wielofazowej, z dodatkiem ekstraktu słodowego, płatków ziemniaczanych i cukru, w bochenkach fermentuj±cych w formach.

B. Receptura
1. M±ka żytnia sitkowa typ 1400 70,00 kg
2. M±ka żytnia typ 720 30,00 kg
3. Sól biała od 1,30 do 1,50 kg
4. Ekstrakt słodowy 3,00 kg
5. Płatki ziemniaczane 1,00 kg
6. Cukier 4,00 kg
7. Do smarowania form - olej jadalny do 0,30 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej: 0.5 kg 0.8 kg 1,0 kg
Bochenki fermentuj±ce w formach 152,0 153,5 154,5

D. Zalecenia technologiczne
1. W celu lepszego spulchnienia pieczywa zaleca się dodatek do ciasta drożdży w ilo¶ci 0,5-1,0 kg na 100 kg m±ki.
2. 10% ogólnej ilo¶ci m±ki żytniej dodaje się do ciasta po uprzednim zaparzeniu wrz±c± wod±.
3. Zaleca się posypywanie wierzchniej skórki chleba wileńskiego płatkami owsianymi lub łuskanym ziarnem słonecznika. Przed posypaniem powierzchnię kęsów ciasta należy zwilżyć kleikiem z płatków owsianych lub z m±ki żytniej typ 720.
4. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i inne odpowiednie materiały dopuszczone do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce. Zużycie materiałów opakowaniowych powinno być regulowane normatywem zakładowym.

E. Wymagania jako¶ciowe wg PN-92/A-74101. Pieczywo żytnie. Wymagania fizykochemiczne: Zawarto¶ć cukrów ogółem w sm. w przeliczeniu na sacharozę, %, nie mniej niż 4.

Chleb żytni staropolski

A. Opis
Chleb żytni staropolski produkowany jest na kwasie uzyskanym metod± fermentacji wielofazowej z dodatkiem drożdży, płatków ziemniaczanych w bochenkach o różnych kształtach, fermentuj±cych w koszyczkach lub w formach.

B. Receptura
1. M±ka żytnia typ 720 90,00 kg
2. M±ka pszenna chlebowa typ 750 10,00 kg
3. Sól biała od 1,50 do 1,70 kg
4. Drożdże od 1,00 do 1,50 kg
5. Płatki ziemniaczane 3,00 kg
6. Do smarowania form - olej jadalny do 0,30 kg
7. Do posypywania koszyczków- m±ka ziemniaczana do 0,50 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0,5 kg 0.8 kg 1,0 kg 1.5 kg
1. Bochenki fermentuj±ce w koszyczkach 150,0 151,5 152,0 153,0
2. Bochenki fermentuj±ce w formach 151,0 152,5 153,0 154,0

D. Dopuszczalne odchylenia
W razie braku m±ki ziemniaczanej może być użyta do posypywania koszyczków m±ka żytnia typ 720 w ilo¶ci do 1,20 kg.

E. Zalecenia technologiczne
1. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i inne odpowiednie materiały dopuszczone do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce. Zużycie materiałów opakowaniowych powinno być regulowane normatywem zakładowym.

Chleb wiejski

A. Opis
Chleb wiejski produkowany jest na kwasie uzyskanym metod± fermentacji wielofazowej, z dodatkiem drożdży i płatków ziemniaczanych, w bochenkach o różnych kształtach, fermentuj±cych na deskach, w koszyczkach lub w formach.

B. Receptura
1. M±ka żytnia typ 720 od 30,00 do 50,00 kg
2. M±ka pszenna chlebowa typ 750 od 50,00 do 70,00 kg
3. Sól biała od 1,20 do 1,50 kg
4. Drożdże od 1,00 do 1,50 kg
5. Płatki ziemniaczane 3,00 kg
6. Do posypywania desek i koszyczków:
- otręby do 1,00 kg lub
- m±ka ziemniaczana do 0,50 kg
7. Do smarowania form - olej jadalny do 0,30 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0.5 kg 0.8 kg 1.5 kg
1. Bochenki fermentuj±ce na deskach 142,0 142,5 143,0
2. Bochenki fermentuj±ce w koszyczkach 142,5 143,0 143,5
3. Bochenki fermentuj±ce w formach 143,0 143,5 144,0

D. Dopuszczalne odchylenia
1. W razie braku otr±b lub m±ki ziemniaczanej może być użyta m±ka żytnia typ 720 w ilo¶ciach:
a) do posypywania desek do 1,50 kg
b) do posypywania koszyczków do 1,20 kg
2. W wypadku braku płatków ziemniaczanych może być użyty grysik ziemniaczany lub granulat ziemniaczany w tej samej ilo¶ci.

E. Zalecenia technologiczne 1. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i innych odpowiednich materiałów dopuszczonych do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce. Zużycie materiałów opakowaniowych powinno być regulowane normatywem zakładowym.

Chleb pułtuski

A. Opis
Chleb pułtuski produkowany jest na kwasowych zaczynach drożdżowych lub żurkach i kwasach uzyskanych metod± fermentacji wielofazowej z dodatkiem drożdży, mleka odtłuszczonego i płatków ziemniaczanych, w bochenkach fermentuj±cych na deskach, w koszyczkach lub w formach.

B. Receptura
1. M±ka pszenna chlebowa typ 750 od 50,00 do 70,00 kg
2. M±ka żytnia typ 720 od 30,00 do 50,00 kg
3. Drożdże od 1,00 do 3,00 kg
4. Mleko odtłuszczone 30 l
5. Płatki ziemniaczane 1,00 kg
6. Sól biała od 1,20 do 1,50 kg
7. Do posypywania kęsów ciasta:
- kminek lub czarnuszka od 0,20 do 0,40 kg
8. Do smarowania kęsów:
- m±ka ziemniaczana w postaci kleiku do 1,50 kg
9. Do posypywania desek i koszyczków
- otręby do 1,00 kg lub
- m±ka ziemniaczana do 0,50 kg
10. Do smarowania form - olej jadalny do 0,30 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0,5 kg 1,0 kg
1. Bochenki fermentuj±ce na
deskach 130,0 131,0
2. Bochenki fermentuj±ce w
koszyczkach 131,0 132,0
3. Bochenki fermentuj±ce w
formach 132,0 133,0

D. Dopuszczalne odchylenia
1. W razie braku otr±b lub m±ki ziemniaczanej może być użyta m±ka żytnia typ 720 w ilo¶ciach:
a) do posypywania desek do 1,50 kg
b) do posypywania koszyczków do 1,20 kg
2. Zamiast 30 l mleka odtłuszczonego w płynie można stosować mleko odtłuszczone w proszku w ilo¶ci 2,7 kg.
3. W wypadku braku płatków ziemniaczanych może być użyty grysik ziemniaczany lub granulat ziemniaczany w tej samej ilo¶ci.
4. W wypadku braku m±ki ziemniaczanej (pozycja 8 receptury) - może być stosowany kleik z m±ki żytniej.

E. Zalecenia technologiczne
1. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i innych odpowiednich materiałów dopuszczonych do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce. Zużycie materiałów opakowaniowych powinno być regulowane normatywem zakładowym

Chleb pszenny mokotowski

A. Opis
Chleb pszenny mokotowski produkowany jest z zastosowaniem do fermentacji drożdży, w bochenkach o różnych kształtach, fermentuj±cych na deskach, w koszyczkach lub w formach.

B. Receptura
1. M±ka pszenna razowa typ 2000 70,00 kg
2. M±ka pszenna chlebowa typ 750 30,00 kg
3. Płatki ziemniaczane 5,00 kg
4. Ekstrakt słodowy 1,00 kg
5. Drożdże od 1,50 do 2,00 kg
6. Sól biała od 1,50 do 1,70 kg
7. Do posypywania desek koszyczków:
- otręby do 0,70 kg lub
- m±ka ziemniaczana do 0,40 kg
8. Do smarowania form - olej jadalny do 0,30 kg
9. Kwas mlekowy spożywczy (w razie potrzeby) do 0,40 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0.7 kg
1. Bochenki fermentuj±ce na deskach 141,0
2. Bochenki fermentuj±ce w koszyczkach 142,0
3. Bochenki fermentuj±ce w formach 143,0

D. Dopuszczalne odchylenia
1. Zamiast kwasu mlekowego spożywczego dopuszcza się użycie kwasu żytniego z m±ki typ 720 w ilo¶ci 2,5% cało¶ci m±ki użytej do ciasta.
2. W razie braku otr±b lub m±ki ziemniaczanej może być użyta m±ka żytnia typ 720 w ilo¶ciach:
a) do posypywania desek do 1,00 kg
b) do posypywania koszyczków do 0,70 kg

E. Zalecenia technologiczne
1. Zaleca się stosowanie dopuszczonych w kraju polepszaczy, m.in. sprawdzonych w skutecznym działaniu AKO (2 kg) lub VERON BAKĘ (0,10 kg). Znaczne zwiększenie objęto¶ci i wydajno¶ci pieczywa wymagaj± korekty masy jednostkowej (zmniejszenia) i ustalenia wydajno¶ci w warunkach danej piekarni.
2. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i innych odpowiednich materiałów dopuszczonych do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce.
Zużycie materiałów powinno być regulowane normatywem zakładowym.

Chleb wilanowski

A. Opis
Chleb wilanowski produkowany jest na kwasie uzyskanym metod± fermentacji wielofazowej, z dodatkiem drożdży i płatków ziemniaczanych, w bochenkach o różnych kształtach, fermentuj±cych na deskach, w koszyczkach lub formach.

B. Receptura
1. M±ka żytnia typ 720 60,00 kg
2. M±ka pszenna chlebowa typ 750 40,00 kg
3. Płatki ziemniaczane 10,00 kg
4. Drożdże do 1,00 kg
5. Do posypywania desek i koszyczków:
- otręby do 1,00 kg lub
- m±ka ziemniaczana do 0,50 kg
6. Sól biała od 1,20 do 1,50 kg
7. Do smarowania form - olej jadalny do 0,30 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0.5 kg 0.8 kg 1.5 kg
1. Bochenki fermentuj±ce
na deskach 141,0 141,5 142,0
2. Bochenki fermentuj±ce
w koszyczkach 141,5 142,0 142,5
3. Bochenki fermentuj±ce
w formach 142,0 142,5 143,0

D. Dopuszczalne odchylenia
1. W razie braku otr±b lub m±ki ziemniaczanej może być użyta m±ka żytnia typ 720 w ilo¶ciach:
a) do posypywania desek do 1,50 kg
b) do posypywania koszyczków do 1,20 kg
2. W przypadku braku płatków ziemniaczanych można użyć grysik lub granulat ziemniaczany w tej samej ilo¶ci.

E. Zalecenia technologiczne
a. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i innych odpowiednich materiałów dopuszczonych do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce. Zużycie materiałów opakowaniowych powinno być regulowane normatywem zakładowym.

Chleb mieszany z soj±

A. Opis
Chleb mieszany z soj± produkowany jest na kwasie uzyskanym metod± fermentacji wielofazowej, z dodatkiem drożdży, ekstraktu słodowego, płatków ziemniaczanych i soi, w bochenkach fermentuj±cych w formach.

B. Receptura
1. M±ka żytnia typ 1400 70,00 kg
2. M±ka żytnia typ 720 10,00 kg
3. M±ka pszenna chlebowa typ 750 20,00 kg
4. Drożdże 1,00 kg
5. Sól biała od 1,5 do 1,7 kg
6. Ekstrakt słodowy 3,00 kg
7. Płatki ziemniaczane 2,00 kg
8. Ziarno soi do ciasta 10,00 kg
9. Olej jadalny do smarowania form do 0,30 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0.5 kg 0.8 kg 1.0 kg
Bochenki fermentuj±ce w formach 160,5 162,0 163,0

D. Dopuszczalne odchylenia 1. Dopuszcza się posypywanie wierzchniej skórki chleba płatkami owsianymi lub innymi nasionami w ilo¶ci do 0,1 kg na 100 kg m±ki w zależno¶ci od upodobań konsumentów.

E. Zalecenia technologiczne
1. Ziarno soi należy zalać wod± o temperaturze ok. 40°C w stosunku wagowym nasion do wody jak 1:2 i pozostawić na okres ok. 6 godz. Po oddzieleniu nadmiaru nie wchłoniętej wody napęczniałe ziarno dodaje się do ciasta.
2. M±kę żytni± typ 720 należy zaparzyć wod± o temp. 100°C na około 3 godziny przed sporz±dzeniem ciasta.
b. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i innych odpowiednich materiałów dopuszczonych do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce. Zużycie materiałów opakowaniowych powinno być regulowane normatywem zakładowym.

Chleb mieszany słonecznikowy

A. Opis
Chleb mieszany słonecznikowy produkowany jest na kwasie uzyskanym metod± fermentacji wielofazowej, z dodatkiem drożdży, ekstraktu słodowego, płatków ziemniaczanych i słonecznika, w bochenkach fermentuj±cych w formach.

B. Receptura
1. M±ka żytnia typ 1400 80,00 kg
2. M±ka pszenna chlebowa typ 750 20,00 kg
3. Drożdże 1,00 kg
4. Sól biała od 1,5 - do 1,7 kg
5. Ekstrakt słodowy 3,00 kg
6. Płatki ziemniaczane 2,00 kg
7. Ziarno słonecznika do ciasta 10,00 kg
8. Ziarno słonecznika do posypywania do 1,00 kg
9. Olej jadalny do smarowania form do 0,3 kg

C. Wydajno¶ć ¶rednia przy masie jednostkowej 0.5 kg 0.8 kg 1.0 kg
Bochenki fermentuj±ce w formach 160,0 161,5 162,5

D. Zalecenia technologiczne
1. Ziarno słonecznika należy zalać wod± o temperaturze ok. 40°C, w stosunku wagowym nasion do wody jak 1:1 i pozostawić na okres ok. 4 godzin. Po oddzieleniu nadmiaru nie wchłoniętej wody ziarno dodaje się do ciasta i używa do posypywania kęsów.
2. Zaleca się pakowanie jednostkowe pieczywa w folie z tworzyw sztucznych i innych odpowiednich materiałów dopuszczonych do pakowania ¶rodków spożywczych w Polsce. Zużycie materiałów opakowaniowych powinno być regulowane normatywem zakładowym.